kdv / bso / peuter

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Betsie Boe bestaat uit 2 (verticale)groepen: De ‘Koetjes’ en de ‘Kalfjes’. In beide groepen vangen we kinderen op in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Met karakteristieke elementen en een huiselijke sfeer vinden we het belangrijk dat onze binnenruimte rust en geborgenheid uitstraalt. Vanuit de binnenruimte is er uitzicht op de tuin en het erf. Er zijn verschillende hoekjes voor verschillende activiteiten. Ook de baby’s kunnen zich heerlijk vermaken in de (hoge) boxen, het speelkleed en de hangwieg. Doordat de leefruimtes grenzen aan de tuin zal het voor kinderen uitnodigend zijn om lekker naar buiten te gaan. In de omheinde tuin kunnen de kinderen naar hartenlust spelen, ontdekken, de seizoenen waarnemen en wordt de fantasie geprikkeld door verschillende speelaangelegenheden. Achter in de tuin is de dierenweide. Doordat de dierenweide grenst aan de tuin is de drempel voor kinderen laag om contact met de dieren te zoeken.

BuitenSchoolse Opvang

De BSO van Betsie Boe bestaat uit 2 stamgroepen: De ‘Hooizolder’ en de ‘Schuur’. Ook in de binnenruimte van de BSO is een huiselijke en rustige sfeer terug te vinden. Er zijn verschillende hoeken waar kinderen kunnen spelen, zoals: een podium, huishoek, knutseltafel, speelkamer, chill-zolder en hooi-schuurtje. De binnenruimte is zodanig ingericht dat het goed mogelijk is om ‘buiten’ naar binnen te halen. Gezien de groene pedagogische visie van onze opvang vinden wij het vanzelfsprekend dat er aandacht en gelegenheid is voor het naar binnen halen van natuur. In de buitenruimte stimuleren wij de kinderen om zelf hun fantasie te volgen, zelf te laten ontdekken wat het weer, de natuur en de dieren te bieden hebben. Kinderen krijgen de ruimte om zich heerlijk te bewegen. Op deze manier worden de kinderen gestimuleerd om ‘natuurlijk te spelen’ zonder gebruik te maken van standaard speeltoestellen.

Peuteropvang

Vanaf januari 2019 bieden we ook peuteropvang aan in een (horizontale)groep: de ‘Pinken’. In deze groep bieden we voor kinderen, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, een gezellige en uitdagende ochtend op de boerderij. Natuurlijk hebben de activiteiten in de peuteropvang ook een groen randje en zullen we alle activiteiten zoveel mogelijk buiten en met natuurlijk materialen aanbieden.

Stal & Erf

En dan is er natuurlijk nog de koeienstal! Hier mogen alle kinderen van Betsie Boe naar toe onder begeleiding van onze pedagogisch medewerksters. We helpen de boer met het voeren van de koeien en kunnen de kalfjes aaien. Soms hebben we geluk en zien we met eigen ogen de geboorte van een kalfje.
We nemen regelmatig een kijkje bij de geiten- en paardenwei en er is ook een moestuin waarin de kinderen mogen helpen. Lekker wroeten in de aarde en ontdekken waar de sla, wortels of tomaatjes vandaan komen. Kinderen leren spelenderwijs de natuur beleven, terwijl ze in de gezonde buitenlucht bezig zijn. Bij Betsie Boe hebben we voor alle kinderen laarsjes en een overall.

Kwaliteit

Betsie Boe is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) en werkt volgens hun richtlijnen, visie en protocollen (de VAK-formule). De VAK is een landelijke organisatie voor professionele kleinschalige kinderopvang op de boerderij, die ons door scholing en advies ondersteunt. Zij leveren een totale formule die is samengevat in een kwaliteitszorgsysteem.
 Dit betekent kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.
Door trainingen, overleggen met partners, trajectbegeleiding, intranet, deskundigheidsbevordering en audits blijft Betsie Boe op de hoogte van alle landelijke ontwikkelingen en eisen in de kinderopvang en werken we conform de Wet Kinderopvang, waarmee kwaliteit en veiligheid gewaarborgd worden. Die kwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd door middel van interne en externe toetsingen. Kwaliteitszorg zien wij als een doorgaand proces van evaluatie, verbeteringen en het waarborgen van kwaliteit. 

Veiligheid & hygiene

Kinderopvang Betsie Boe voldoet in alle opzichten aan de eisen van de gemeentelijke verordening. Er wordt elk jaar door de GGD gecontroleerd op veiligheid, pedagogisch beleid, protocollen en hygiëne. De veiligheid van uw kind is bij ons een zeer groot aandachtspunt. Kinderopvang Betsie Boe zorgt binnen, buiten en op het boerenerf voor maatregelen om de veiligheid te waarborgen.
Vanaf de eerste bouwtekeningen is er rekening gehouden met een brand- en kindveilige omgeving volgens het nieuwe Bouwbesluit Kinderopvang, de richtlijnen van de GGD en de kwaliteitseisen van het VAK. Tevens hebben wij een uitgebreid nood- en ontruimingsplan, wat minimaal 2 x per jaar in de praktijk wordt getoetst. Binnen de kinderopvang zijn er diverse brandblus- en EHBO-middelen. De groepsleidsters zijn uiteraard getraind om met deze middelen om te gaan.

Pedagogisch werkplan

Betsie Boe heeft voor het kinderdagverblijf en voor de BuitenSchoolse opvang een uitgebreid pedagogisch werkplan dat ieder jaar wordt bijgewerkt. Dit plan ligt ter inzage bij Betsie Boe.

... waar kinderen natuurlijk de ruimte hebben! Bekijk onze Facebook pagina Verenigde Agrarische Kinderopvang