Team van Betsie Boe

Wij vinden het belangrijk dat zowel kinderen als de ouders weten wie er voor de kinderen zorgt en dat dit een vertrouwd persoon is. Alleen op die basis kunnen ouders de opvang van hun kind met en goed gevoel uit handen geven en rustig naar hun werk gaan. Maar bovenal vinden we het belangrijk dat kinderen en ouders dagelijks dezelfde vertrouwde gezichten zien en dus werken we zoveel mogelijk met een vast team die allen op een vaste dag werken. Op sommige dagen krijgen we ook versterking van stagiaires.

Ons Betsie Boe team:

Remy van den Broek- van Dooren
Peter van den Broek
Yvonne van Riet
Lianne Verhees
Steffie Weemers
Marloes Hermans
Anne van Asten
Yvonne Hoeks
Ilse Wienholts
Ester Moonen
Sandra Caeyers
Nancy van der Sangen
Denise de Pon
Ilona Dortmans
Anke Kuppens
Nina van den Boom
Ingrid Tijssen

Vacatures

We hebben op dit moment geen vacatures voor pedagogisch medewerkster.

Er zijn geen vacatures BBL en BOL leerlingen.

... waar kinderen natuurlijk de ruimte hebben! Bekijk onze Facebook pagina Verenigde Agrarische Kinderopvang