Ouders

zonnebloemenOudercommunicatie

Bij Betsie Boe vinden we het belangrijk dat er betrokkenheid is tussen de pedagogisch medewerksters en de ouders. Dit komt voor het grootste deel tot stand in het dagelijkse contact bij de breng- en haalmomenten. Daarnaast heeft elk kind, tot 12 maanden, een eigen mapje, waarin de medewerkster elke dag belangrijke gegevens noteert. Voor kinderen boven de 12 maanden vindt de overdracht vooral mondeling plaats maar is informatie over voeding, slapen en verschonen ook op het informatiebord terug te vinden. Alle ouders ontvangen, tijdens de opvangdag, een ‘digitaal schriftje’ met een verhaaltje en beeldmateriaal. Ouders kunnen dan lezen hoe de dag verlopen is en wat de kinderen hebben gedaan, maar ook grappige voorvallen of praktische informatie.
Jaarlijks zal er een observatie plaatsvinden waar u als ouders een verslag van krijgt. Aan de hand van deze observatie zal er ook een gesprek plaatsvinden over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Voor zich spreekt dat er altijd gelegenheid is om op eigen initiatief een gesprek te plannen.

Oudercommissie

Bij Betsie Boe vinden we het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). Onze oudercommissie, waarin 5 ouders zitting hebben, heeft en adviserende taak en behartigt de belangen van de ouders en de kinderen. Naast het bevorderen van de inspraak van de ouders kan de OC meedenken over en helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten. Het is ook mogelijk dat de OC de ouders zelf benadert om bijvoorbeeld uw mening te vragen over bepaalde zaken. Als ouder kunt u ook bij de OC uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de kinderopvang kwijt. Ook kunt u als ouder, wanneer er in de OC vacatures ontstaan, zelf actief deelnemen aan de OC.
Mailadres oudercommissie is: ocbetsieboe@gmail.com

Ouderlogin

Wanneer u als ouder een extra opvang dag of ruildag wilt aanvragen, dan kunt u dit doen via onze ‘ouderlogin’.

... waar kinderen natuurlijk de ruimte hebben! Bekijk onze Facebook pagina Verenigde Agrarische Kinderopvang