Onze visie

visie

Bij Betsie Boe bieden we opvang aan kinderen in een groene, natuurlijke omgeving met ruimte, rust en respect waardoor kinderen veilig kunnen spelen en ontwikkelen.
De agrarische omgeving sluit aan bij de belevingswereld van het jonge kind. De buitenlucht, dagelijkse verzorging van dieren en een kijkje bij de werkzaamheden op en rond de boerderij zullen veel extra’s toevoegen in de ontwikkeling van de kinderen.

Betsie Boe is aangesloten bij De Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK).
De VAK ondersteund agrariërs bij het starten en exploiteren van een kinderdagverblijf op de boerderij. Zij leveren een totale formule die is samengevat in een kwaliteitszorgsysteem.
Door het (uit-)voeren van de VAK-formule wordt bijgedragen aan kwalitatief hoogwaardige kinderopvang in een agrarische omgeving met een pedagogische visie die bijdraagt aan een gezonde, natuurlijke opvoeding van jonge kinderen.
De pedagogische visie bestaat uit vier kernwoorden en is speciaal ontwikkeld voor kinderopvang op de boerderij:

Het bieden van emotionele veiligheid.

Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin uw kind kan eten, drinken, slapen, spelen en vooral lekker zichzelf kan ‘zijn’. Er is een veelzijdige binnen- en buitenruimte waar uw kind dagelijks op ontdekkingstocht kan gaan. Wij werken aan een sociale relatie met uw kind waarbinnen het kind zich veilig kan voelen. Uw kind wordt met respect behandeld en voelt zich onvoorwaardelijk geaccepteerd. Wij bieden uw kind leeftijdsadequate aandacht waar nodig en geven de ruimte en vrijheid waar gewenst.

De ontwikkeling van de persoonlijke competentie.

Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en dat ieder kind zich op zijn tempo ontwikkelt met betrekking tot zijn persoonlijke vaardigheden. Dit door het opdoen van kennis, passend bij de aard van uw kind en de mogelijkheden. Onder andere in de natuurlijke ruimtes/activiteiten op de boerderij waarin zij kunnen spelen, leren en leven waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij begeleiden en bieden de benodigde ondersteuning bij de activiteiten. Zo nodig proberen wij uw kind te stimuleren om aan te sluiten bij een activiteit door in de nabijheid te blijven en het aanbieden van extra steun.

De ontwikkeling van de sociale competentie.

Meestal gaat het maken van sociaal contact tussen kinderen onderling van nature vanzelf. Zo nodig wordt contact tussen kinderen onderling door ons gestimuleerd door het aanbieden van spelletjes, liedjes, specifiek samenspel en buitenspel. Het contact met de dieren maakt dat de sociale vaardigheden breder worden ontwikkeld.

Het eigen maken van waarden en normen.

Respectvol omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen staan daarbij voorop. Wij hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Door positieve bevestiging van ons naar uw kind toe leert uw kind welk gedrag van hem/haar wordt verwacht en wat acceptabel is. Uw kind wordt begeleid bij de ontwikkeling van een positieve relatie met de dieren.

... waar kinderen natuurlijk de ruimte hebben! Bekijk onze Facebook pagina Verenigde Agrarische Kinderopvang